h

De SP in Dongen dringt aan op compensatie door gemeente Dongen

4 mei 2017

De SP in Dongen dringt aan op compensatie door gemeente Dongen

Foto: SP Nijmegen / nijmegen.sp.nl

Bij de invoering van de WMO 2015 heeft de gemeente Dongen als beleid vastgesteld dat de eerste 3 uren huishoudelijke hulp moesten worden beschouw als algemeen gebruikelijk. Alleen voor de absolute minima gold als vangnet de bijzondere bijstand. Dat betekende dat veel Dongenaren de eerste 3 uren zelf moesten financieren. Gebruik kon wel gemaakt worden van de zogenaamde HHT-regeling. In die regeling waren de kosten per uur € 9,40. Uitgaande van 3 uur hulp per week betekende dat per 4 weken € 112,80. Dongenaren die er onterecht van uit zijn gegaan geen recht op hulp via de WMO te hebben en vervolgens zelf hulp hebben ingekocht, waren nog veel meer kwijt.

In mei 2016 besliste de Centrale Raad van Beroep dat de interpretatie van de WMO fout was. Op dat moment is door de gemeente Dongen nieuw beleid vastgesteld. Ook de eerste 3 uren huishoudelijke hulp vielen vanaf dat moment onder de WMO. Kosten per 4 weken werden voor de betrokkenen vanaf dat moment als eigen bijdrage vastgesteld door het CAK. Voor ouderen met alleen AOW waren die kosten € 19,40 per 4 weken. In 2017 € 17,50. Het nieuwe beleid is door de gemeente in de periode september t/m november geïmplementeerd. Maximaal een halfjaar dus na de uitspraak van de Centrale Raad.

Conclusie:

a. De gemeente Dongen heeft in 1e instantie een fout beleid vastgesteld en toegepast.

b. Tussen het moment van de uitspraak van de Centrale Raad en de uiteindelijke implementatie zat 4 tot maar liefst 6 maanden.

De SP Gilze-Rijen en Dongen is van mening dat de gemeente Dongen de betrokken Dongenaren moet compenseren.

“In feite voor de gehele periode januari 2015-november 2016 voor degenen die aan de hand van facturen kunnen aantonen dat ze zelf huishoudelijke hulp hebben ingekocht. De gemeente Dongen stelt dat compensatie niet aan de orde is omdat de toenmalige regelgeving is gevolgd. Naar onze mening is dat een volledig foute redenering omdat die regelgeving fout was. Een foute interpretatie van de WMO 2015. Ongetwijfeld zal daar met andere gemeentes in de regio’s over gepraat zijn. Andere gemeentes hebben op dat moment besloten dat ook die eerste 3 uren onder de WMO vielen. Die twijfel moet er dus geweest zijn. Maar toch is in Dongen anders besloten. Excuses aan alle betrokkenen waren op z’n plaats geweest. Ook dat is niet gebeurd. In de gemeenteraad is dat nog wel even geopperd door het CDA, maar “de rest” inclusief college vond dat niet nodig. Andere gemeentes hebben dat wetende coulance-regelingen toegepast.

Daarnaast minimaal compensatie voor een ieder die naar aanleiding van de gemeentelijke brieven eind juli 2016 hebben aangegeven dat ze huishoudelijke hulp via de WMO wensten te ontvangen, voor de periode juli t/m maximaal november 2016. Op zich is de doorlooptijd te verklaren, het is immers voor de gemeente een grote klus geweest het nieuwe beleid te implementeren, maar het zou de gemeente hebben gesierd zelf met het aanbod te komen de nieuwe regeling met terugwerkende kracht in te.” Aldus de afdelingsvoorzitter Hieke Croese.

Reactie toevoegen

U bent hier