h
15 juni 2017

SP: iedereen heeft recht op passende zorg

Naar aanleiding van de wanhoopskreet van een gezin uit Rijen over het gebrek aan passende zorg, stelt de Socialistische Partij in Gilze-Rijen per brief vragen aan de verantwoordelijke wethouder Aletta van der Veen. 

Lees verder
11 juni 2017

Buurten in de buurt: Trappistenstraat Dongen

Foto: Maarten Everling / Maarten Everling
De SP trekt regelmatig de wijk in om met de bewoners te spreken over wat er in hun buurt speelt. Naar aanleiding van het bericht in de krant over de sloop van de maisonnette woningen aan de Trappistenstraat in Dongen besloten wij hier eens langs te gaan. De SP wil zelf de reacties en eventuele zorgen van de bewoners horen. 
Lees verder
10 juni 2017

CAMPAGNE NATIONAAL ZORGFONDS

Het Nationaal ZorgFonds laat weer volop van zich horen.

Lees verder
27 mei 2017

De SP ging in Gilze-Rijen vandaag de wijk in.

Foto: SP

Op onderzoek naar wat er leeft en speelt in de wijk gingen een aantal vrijwilligers van de afdeling in en rond het verzorgingshuis De Regentenhof op onderzoek naar de ervaringen over de reeds, door de SP Gilze-Rijen en Dongen samen met de bewonerscommissie van de Regentenhof, gerealiseerde voetgangersoversteekplaats op het kruispunt van de Regentenstraat en de Pastoor Gillisstraat in Rijen. 

Lees verder
27 mei 2017

EEN SOCIAAL ALTERNATIEF IS HAALBAAR EN NODIG

Foto: SP Landelijk / SP.nl

De SP is opgericht om te zorgen voor sociale vooruitgang. Binnen en buiten het parlement. In de oppositie en steeds vaker in de coalitie. Inmiddels regeren we in de helft van de provincies en in tientallen gemeenten, waaronder de hoofdstad. Regeren is geen doel, wel een middel. Als we de kans krijgen om voor echte sociale vooruitgang te zorgen, dan zullen we die grijpen.

Lees verder
19 mei 2017

ROEMER: ONDERZOEK REGERING DIE KIEST VOOR ZEKERHEID EN SOLIDARITEIT

Foto: SP Landelijk / SP.nl

'Nederland heeft een regering nodig die breekt met de politiek van ieder voor zich en investeert in samenhang, zekerheid en solidariteit. Onderzoek daarom snel of een centrumlinks-kabinet mogelijk is.' Dat zei SP-Leider Emile Roemer in het debat over het mislukken van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Lees verder
4 mei 2017

De SP in Dongen dringt aan op compensatie door gemeente Dongen

Foto: SP Nijmegen / nijmegen.sp.nl

Bij de invoering van de WMO 2015 heeft de gemeente Dongen als beleid vastgesteld dat de eerste 3 uren huishoudelijke hulp moesten worden beschouw als algemeen gebruikelijk. Alleen voor de absolute minima gold als vangnet de bijzondere bijstand. Dat betekende dat veel Dongenaren de eerste 3 uren zelf moesten financieren. Gebruik kon wel gemaakt worden van de zogenaamde HHT-regeling. In die regeling waren de kosten per uur € 9,40. Uitgaande van 3 uur hulp per week betekende dat per 4 weken € 112,80. Dongenaren die er onterecht van uit zijn gegaan geen recht op hulp via de WMO te hebben en vervolgens zelf hulp hebben ingekocht, waren nog veel meer kwijt.

Lees verder
3 mei 2017

De SP op bezoek

Foto: Willem Croese / Willem Croese

De jongens van de SP gingen een kijkje nemen bij de zuster partij de PvdA+ Antwerpen. Iedereen zal wel denken PvdA? 

Lees verder
3 mei 2017

OPEN DAG natuurgebieden de Duiventoren en het Blik

Foto: SP Gilze-Rijen & Dongen / SP Gilze-Rijen & Dongen

Zaterdag 8 april was SP Gilze-Rijen en Dongen aanwezig op deze open dag. Doelstelling van de dag was zoveel mogelijk mensen uit de regio en met name Dongen nog eens te laten zien hoe fantastisch dit gebied is. Het weer werkte mee en iedereen was het er over eens: dit gebied moet in de huidige vorm blijven. 

Lees verder
3 mei 2017

1 MEI: VERBETERINGEN DWINGEN WE AF!

Foto: SP Landelijk / SP.nl

Afgelopen maandag was de SP massaal te vinden onder de ruim vijfduizend demonstranten in Amsterdam, bij de mars voor Echte Banen van de FNV. 

Lees verder

Pagina's