h

MANTELZORGBONNEN DREIGEN TE VERDWIJNEN

12 november 2019

MANTELZORGBONNEN DREIGEN TE VERDWIJNEN

Naar aanleiding van een persbericht in de weekblad van Dongen besloot de Socialistische Partij een alternatief voor te stellen aan de gemeenteraad voor de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 november j.l. 

 

Zie brief:

Betreft: Mantelzorgbonnen

Datum: 01 november 2019

 

Geachte raadsleden en college van B&W,

 

Tot onze verbijstering lazen we op https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20191026/college-wil-mantelzorgwaardering-schrappen/ afgelopen 26 oktober een persbericht waarin stond dat er overwogen wordt te stoppen met de uitgifte van mantelzorgbonnen. Dit vindt de Socialistische Partij in Dongen een zeer kwalijke zaak.

Dat de Dongense begroting onder flinke druk staat is ons bekend, maar we vinden het onbegrijpelijk dat er bezuinigd gaat worden op een doelgroep dat toch al kwetsbaar is. Het is iedereen bekend dat mantelzorgers het ontzettend druk hebben. De bonnen zijn een blijk van waardering voor een groep mensen die een ongelooflijk belangrijke rol spelen in onze samenleving. De SP vind het onbegrijpelijk dat deze, toch al kleine, attentie nu dreigt wegbezuinigd te worden.

De SP stelt een andere bezuiniging voor: alle Dongense raadsleden staan honderd euro van hun raadsvergoeding af. Deze besparing van dik 25.000 euro kan gebruikt worden om de mantelzorgbonnen in stand te houden.

 

Hoogachtend,

 

Hieke Croese

Voorzitter SP Gilze-Rijen & Dongen

Reactie toevoegen

U bent hier